Op 10 januari 2020 kwam onze vereniging in het nieuws, i.v.m. de uitgave van het nieuwe vierstemmen-zangboek. Klik hier voor meer info over het boek. Klik hier voor het betreffende artikel in het Reformatorisch Dagblad.

Al vele jaren bestaan er contacten tussen de vierstemmenkoren onderling. Door de jaren heen heeft dit geleid tot verschillende initiatieven, zoals het organiseren van gezamenlijke zangbijeenkomsten en de uitgave van verschillende producten. Onder menu-item 'Verenigde Vierstemmenkoren De Schakel' vindt u een beschrijving van het doel en de activiteiten van deze vereniging. 

De vereniging draagt sinds begin 2019 de naam: Verenigde Vierstemmenkoren De Schakel. Deze naam geeft aan dat de vereniging een schakel wil zijn tussen de koren die uit het vierstemmenboek zingen. In het logo van de vereniging is dit ook terug te zien: een 'geschakelde' G-Sleutel. De vereniging streeft naar een breed draagvlak vanuit de koren. Momenteel bestaat het bestuur (in alfabetische volgorde) uit:

Naam: Functie: Koor:
D. Adams 1e Penningmeester Barneveld, Ethan
R. van Asselt Lid, vaste organist Uddel, Zingt Gode Lof
P.A. Bronkhorst Lid, vaste dirigent Uddel, Zingt Gode Lof
T. Klok Technische assistentie website Barneveld, Harpe Davids
D. de Koning 2e Penningmeester De Valk/ Wekerom
J.L. van Lagen Lid Barneveld, Zangkoor de Hoeksteen
A. ter Maaten Lid De Valk/ Wekerom
J.C. Troost Voorzitter, secretariaat Middelharnis, De Lofstem

 

Daarnaast zijn er contacten met nog andere koren uit Elspeet, Nunspeet, Barneveld, Nieuwleusen en Urk.

Voorgeschiedenis

Al van oudsher zijn er contacten tussen de vierstemmenkoren. Zo was er eind jaren zestig/ begin jaren zeventig contact tussen het koor 'Oud-Hallelujah' van Urk en de koren van Goeree-Overflakkee. 

Zangdagen in Barneveld

Echt groots en landelijk werd het opgepakt, toen in 1988 een zangdag werd georganiseerd waaraan vierstemmenkoren vanuit het hele land meewerkten. Drijvende kracht achter deze zangdagen was het koor 'Ethan' uit Barneveld met dirigent J. Klok. Deze zangdagen werden dan ook gehouden in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld-Centrum. Deze zangdagen waren een 2-jaarlijks fenomeen. De koren werkten afzonderlijk mee aan het programma, maar ook samenzang van alle koren was een vast onderdeel. (NB: bent of was u lid van één van de vierstemmenkoren, kijk dan eens in het menu Geschiedenis> overige koren. Grote kans dat uw koor daar ook tussen staat).

Toen in later jaren de belangstelling terugliep ging het morgendeel er vanaf en werd het een zangmiddag. Nog weer later, vanaf circa 2010 is men overgegaan op een jaarlijkse zangavond waaraan gewoonlijk drie koren meewerken uit Barneveld, Uddel en De Valk/ Wekerom.

Zangavonden in Ede

Deze vereniging is als Activiteitenvereniging "De Koepel" in augustus 1999 opgericht. Naast andere activiteiten werden er zangavonden georganiseerd waar gezongen werd uit het vierstemmenboek. Tot 2010 werd dit meestal georganiseerd in de Oude kerk te Ede, daarna verschillende keren in de Hersteld Hervormde Kerk te Elspeet. In de eerste jaren was dit met m.m.v. dirigent en organist Ph. Gerritsen en J. van Lagen. Vanaf 2008 dirigent Gerbrand Mulder en organist Sj. van Wijngaarden jr. en vanaf 2012/2013 de heren P.A. Bronkhorst en W. Roos. Ook de naam van de vereniging werd gewijzigd in Vereniging tot Instandhouding van het 4-stemmenboek. 

 

Verenigde Vierstemmenkoren De Schakel

In 2017 werd -na een tijd van afnemende belangstelling- besloten om opnieuw de krachten te bundelen. Dit resulteerde in 2019 in de 'Verenigde Vierstemmenkoren De Schakel' met een 7-koppig bestuur, een brede vertegenwoordiging van de landelijke vierstemmenkoren. Deze vereniging houdt zich bezig met het organiseren van zangavonden en de uitgave van muziekboeken en geluidsbestanden met als uitgangspunt: het vierstemmenboek. Meer info over het vierstemmenboek is te vinden onder Repertoire> Psalmen uit het vierstemmenboek

Klik hierboven in het menu op Verenigde Vierstemmenkoren 'De Schakel' om onze CD's, zangboeken, orgelboeken en geplande zangavonden te bekijken.