Zangvereniging 'De Lofstem' Middelharnis
Home PDF Afdrukken E-mailadres

Welkom op de site van zangvereniging ‘De Lofstem’ te Middelharnis!

Elke donderdagavond zingen wij uit het eeuwenoude vierstemmen-psalmboek. Dit is uniek te noemen, want de koren in Nederland die deze wijze van zingen nog beoefenen zijn op twee handen te tellen. Daarnaast zingen wij met enige regelmaat ook Hazeuliederen. Ook dit is een zeer zeldzaam verschijnsel. Er zijn slechts twee koren in Nederland die nog uit deze bundels zingen.

Ons koor kan nieuwe leden goed gebruiken. Op deze site vind u veel informatie die een beeld geeft van onze zangvereniging. Tevens wordt een stukje van de rijke geschiedenis van de zangvereniging ontsloten. Zo kunt u naast info over verwante koren ook van alles vinden over het vierstemmenboek en Johannes Hazeu en zijn Hazeuliederen. (deze laatste onderwerpen staan onder het kopje Repertoire in het menu hiernaast).

De tekst is verrijkt met foto’s en ondersteund met muziekfragmenten. Meer info over de volledige opnames van deze muziekfragmenten en de verkrijgbaarheid ervan is te verkrijgen via het mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Wij zingen vierstemmig. Een orgel wordt alleen gebruikt om de toon aan te geven, verder zingen we a-capella. Onze overtuiging is, dat men op die manier het beste leert zingen.

Hieronder een opname van een psalm uit het vierstemmenboek. Download Embed Embed this video on your site (Psalm 73 vers 13).

Het kan zijn dat de overeenkomst met de bovenstem zoals die hier en daar wel ten gehore wordt gebracht, opvalt. Er is zeker verwantschap tussen de hoogste stem bij het vierstemzingen en de bovenstem, maar er zijn ook een aantal verschillen. Een zeer basaal verschil is wel dat er bij het ‘bovenstemmen’ vaak van wordt uitgegaan dat dit maar bij een bepaalde categorie psalmen kan en dan wel meest bij de zogenaamde lofpsalmen. Het gevaar bestaat hierdoor dat dan altijd weer die bekende psalmen worden gezongen. Het unieke van ons koor is dat wij alle psalmen vierstemmig zingen. Juist bij een treurige psalm kunnen de nevenstemmen de droevige klank afmaken. Bij ‘De Lofstem’ maken wij ons er dus sterk voor, om ook de onbekendere psalmen voor het voetlicht te brengen. Hieronder kunt u luisteren naar psalm 137 vers 3. Wilt u meer info over ons koor en de activiteiten, klik dan in het hoofdmenu onder het kopje Geschiedenis op >Middelharnis.

Download Embed Embed this video on your site

Om het beeld compleet te maken hieronder nog 2 fragmenten, waarbij beluisterd kan worden hoe het vierstemmen-zingen klinkt in de 'massale vorm' , dus tijdens samenzang.

Om te beginnen een bekende psalm: 89 vers 15, opgenomen in 2003 in de oude kerk van Ede.

Download Embed Embed this video on your site

Een onbekendere psalm is psalm 96 vers 5, deze werd opgenomen in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Uddel.

Download Embed Embed this video on your site

Voor meer info over deze opnames en de verkrijgbaarheid ervan, klik hier.

Tot slot van deze introductie willen we nog even wijzen op de afbeeldingen boven aan onze website. Linksboven staat een medaillon afgebeeld, dat is overgenomen uit de eerste druk van het vierstemmenboek (1780), de begeleidende tekst komt uit psalm 96: ‘Singet den HEERE, Looft Synen name’. Daarmee is het diepste doel van ons zingen weergegeven. Ook uit de eerste druk van 1780 komt de afbeelding van de eerste psalm. Waarvan op de linkerbladzijde de Tenor, oftewel de gewone wijs te zien is en rechts de Altus, oftewel de hoogste stem. Daartussen staat een scheepje dat herkend kan worden als de afbeelding die lange tijd de voorkant van de Hazeuboeken gesierd heeft. Met deze afbeeldingen is dus in een notendop weergegeven waar onze vereniging voor staat.

Rest ons nog om u te vragen het ons bekend te maken wanneer u onvolledige of foutieve informatie op onze website aantreft. Dit kan uiteraard via ons mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .  Verdere reacties zijn ook welkom!

 

 


 
Joomla themes, business site hosting.